A találkozás kapuja – antológia

Ajánló

A Stádium Kiadó 2009-ben Toronyzene címmel jelentette meg (Átlók – Új Átlók – Reneszánsz alcímmel) reprezentatív antológiáját. Az előző évtized öt hasonló antológiáját követve a kiadó a sorozat folytatásaként a kötetben olyan írók, költők műveit jelentette meg, akik szorosabban kapcsolódnak a hatvanas évekbeli Átlók művészcsoport (1960-1964) nyomdokaiba lépni kívánó, annak kulturális, szellemi örökségét fölvállaló Új Átlók Művészeti Társasághoz.

Verseket, prózákat, képzőművészeti alkotásokat egyaránt tartalmazó antológiánkban a következő szerzők szerepelnek:

Írók, költők

Renczes Cecília  •  Csernák Árpád  •  Csillag Tibor  •  Follinus Anna  •  Gérecz Attila • Halmai Tamás  •  Juhász Sándor  •  Kárpáti Kamil  •  Nagy Cili  •  Pacziga Andrea  • Rékasy Ildikó  •  Rózsássy Barbara  •  Szakonyi Károly  •  Szonday Szandra  • Zsombok Tímár György

Képzőművészek

Balázs Imola  •  Czétényi Vilmos  •  Gaál Imre  •  Gera Katalin  •  Gí  •  Hartung Sándor  • Juhász Sándor  •  Kirják Miklós  •  Marosvölgyi Áron  •  Rácz Edit  •  Rátkay Endre

Gate of encounters anthology (A találkozás kapuja - antológia)

Like the former anthologies of the last decade to continue the series we ha ve published authors and poets pieces who would join to the traditions of Átlók (Diagonals) (1960-1964), by stepping to their footsteps following the same cultural, and spiritual heritage-being a member of Új Átlók (New Diagonals).

Our book contains poems, prozes, and fine art peices as well. Authors, and painters are:

authors: Renczes Cecília, Csernák Árpád, Csillag Tibor, Follinus Anna, Gérecz Attila, Halmai Tamás, Juhász Sándor, Kárpáti Kamil, Nagy Cili, Pacziga Andrea, Rékasy Ildikó, Rózsássy Barbara, Szakonyi Károly, Szonday Szandra, Zsombok Tímár György

artists: Balázs Imola, Czétényi Vilmos, Gaál Imre, Gera Katalin, Gí, Hartung Sándor, Juhász Sándor, Kirják Miklós, Marosvölgyi Áron, Rácz Edit, Rátkay Endre

La porta dell’incontro

Editore Stádium aveva pubblicato nel 2009 l’antologia rappresentativa ’Musica del Campanile’. Dopo le pubblicazioni le altre cinque antologie precedenti, in seguito è uscito il nuovo volume con le opere dei scrittori, poeti che sono legati al Nuovo Gruppo Átlók [Diagonali] basato sull’intellettualità culturale e artistica del Gruppo Átlók che esisteva tra 1960 e 1964.

La porte de rencontre

L’Éditeur Stádium a publié en 2009 l’anthologie représentative Musique du campanile. Après avoir publié cinq autres athologies précédemment, l’éditeur est sorti avec un nouveau volume qui regroupe les oeuvres des écrivains et des poètes liés à Új Átlók [Nouvelles Diagonales] tout en suivant les principes de l’Association Átlók qui existait entre 1960 et 1964.